Få tilsendt et tilbud

"Lær å holde digitale workshops" er for deg som ønsker å skape et åpent, fleksibelt og moderne arbeidsmiljø som legger tilrette for at alle stemmer skal bli hørt og verdsatt. Samtidig anbefaler vi at deler av organisasjonen tar kurset sammen. Kurset hjelper dere å etablere felles verktøy, språk og ferdigheter for å jobbe bedre sammen internt og med eksterne.

Få tilsendt et tilbud
  • Fleksibelt kurstidspunkt – oppstart når det passer dere best.

  • Kurset tilpasses de digitale verktøyene dere bruker internt, og deres arbeidshverdag, kultur og kontekst.

  • Felles læring sørger for at alle på teamet forstår arbeidsmetodikken.

Få tilsendt et tilbud

Nysgjerrig på workshopkurset? Fyll inn din kontaktinformasjon i skjemaet, så sender vi deg et uforpliktende tilbud.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvorfor Remotework?

Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Derfor er det helt avgjørende at vi er omstillingsdyktige på måter som ivaretar kompetansesamfunnet også i fremtiden. Vi trenger smarte og effektive måter å forvalte arbeidskraften vår på, slik at vi også i fremover kan sikre et høyt velferdsnivå og stimulerende verdiskapning. 

Stadig flere selskaper eksperimenterer med hvordan økt digital organisering og samarbeid bidrar til mer effektive, lønnsomme og ikke minst fleksible arbeidsforhold.  

RemoteWork gjør det mulig å jobbe med komplekse problemer, og skape verdier - i sanntid - uten å være i samme rom. Vi behøver heller ikke å være på samme kontinent. Sammen med nye muligheter kommer også nye utfordringer. RemoteWork handler om overvinne utfordringer, utvikle fremtidsrettet teknisk kompetanse og utnytte det enorme potensialet som ligger i digitalt samarbeid.

Grunnleggende møte- og organisasjonsteori.

RemoteWork gir en god base som gjør det enklere å navigere i, og forstå, gruppedynamikker i din arbeidshverdag.

Digital verktøykasse for møte- og arbeidsprosesser.

Hemmeligheten bak godt RemoteWork ligger i forarbeidet. Du får tilgang til verktøy for planlegging og ledelse av engasjerende møter og arbeidsprosesser.

Praktisering og refleksjon av teori og praksis.

Første håndserfaring om hvordan metodene kan brukes og kraften de har. Vår læringsprosess handler om å praktisere, repetere, reflektere og evaluere.

Det er superenkelt.

Å holde korte, effektive og inspirerende digitale møter er enklere enn du tror. Med RemoteWork klarer du det selv! 

Et språk du forstår.

Et felles møtespråk gjør det lettere å kommunisere med hverandre og diskutere interne saker. Det er nemlig i språket de fleste misforståelsene ligger.

Løsninger som forenkler.

Design, innovasjon, beslutningsprosesser og konflikthåndtering er kompliserte saker. Løsningen ligger i å forenkle. Alt du trenger er tydelige intensjoner og rammer før møtet starter og en godt planlagt arbeidsprosess. Lær deg å sette agendaen ved møtets start.

Hjelpen er aldri langt unna.

Vi vet hvor frustrerende det kan være å stå fast. Enhver organisasjoner forskjellig og det finnes ikke universelle svar på alle utfordringer. Vi stiller vår kompetanse til rådighet og svarer på det du lurer på, enten det handler om anvendelse av verktøyene eller noe helt annet.

Få tilsendt et tilbud

Nysgjerrig på workshopkurset? Fyll inn din kontaktinformasjon i skjemaet, så sender vi deg et uforpliktende tilbud. Lykke til med det digitale arbeidet så lenge!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dette lærer du i kurset

I løpet av kurset vil du lære å planlegge og lede digitale workshops:

Nødvendig møte- og organisasjonsteori

Organisasjoner må lære fortløpende for å tilpasse seg nye mekanismer i arbeidsmiljøet. Det du lærer i kurset gir en god base som gjør det enklere å navigere i - og forstå - gruppedynamikker i din arbeidshverdag.

Introduksjon til samskaping og digitale verktøy

God digital samskaping krever riktige verktøy. I kurset vil du jobbe med brukervennlige digitale verktøy, metoder og tankesett som vil hjelpe deg å skape et arbeidsmiljø som involverer og inkluderer kolleger og samarbeidspartnere som aktive medskapere.

Digital verktøykasse for digitale workshops

Hemmeligheten bak godt RemoteWork ligger i forarbeidet. Du får tilgang til en rekke praktiske og fleksible verktøy og rammeverk for planlegging og ledelse av engasjerende workshops.

Praktiske oppgaver og refleksjon

Få førstehåndserfaring med hvordan metodene kan brukes og hvilken kraft de har. Vår læringsprosess handler om å praktisere, repetere, reflektere og evaluere.

Universelle prinsipper som kan tilpasses din organisasjon

Ingen organisasjoner er helt like. Derfor lærer vi bort universelle prinsipper og metoder, samt hvordan du kan tilpasse dem til din organisasjon, deres utfordringer, og deres måte å jobbe på.

Få svar på spørsmål underveis og etter kurset

Det er satt av god tid til å gjennomgå deres utfordringer og spørsmål underveis.